Thật là bó tay với Công an TT Dương Đông

Thật là bó tay với Công an TT Dương Đông. Sao lại có cách tư tư duy kỳ khôi như thế này: “Khi liên lạc được, Công an TT.Dương Đông sẽ mời cả 4 người đến trụ sở Công an H.Phú Quốc để tổ chức xin lỗi.” Nếu quả sẽ có buổi xin lỗi như vậy thì đâu khác gì bêu rếu người ta lần thứ hai.