7 NGUYÊN TẮC SỐNG 1 Hãy giải hoà với quá khứ để nó khỏi quấy rầy hiện tại

7 NGUYÊN TẮC SỐNG
1.Hãy giải hoà với quá khứ, để nó khỏi quấy rầy hiện tại
2.Người khác nghĩ gì về bạn là vấn đề của họ. Không phải của bạn
3.Thời gian xoa dịu hầu như tất cả . Hãy kiên nhẫn
4.Không ai quan tâm tới hạnh phúc của bạn. Trừ chính bạn
5. Đừng so sánh đời mình với đời người khác. Đừng phê phán ai. Bạn đâu biết những thử thách họ đã trải qua
6. Hãy ngưng suy nghĩ quá đáng. Câu trả lời nhiều khi đến khi ta ít chờ đợi nhất
7.Hãy mỉm cười. Bạn không vác trên vai tất cả vấn đề của thế giới
Một câu khác, không nhớ tên tác giả : ” Đừng tuyệt vọng, đừng khóa chặt cửa. Nhiều khi có người đến, thắp lại ngọn nến người khác đã dập tắt trong đời bạn ”

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !
Fb Steven lam
Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộ…
Continue readingSee Translation

7 NGUYÊN TẮC SỐNG 1 Hãy giải hoà với quá khứ để nó khỏi quấy rầy hiện tại

7 NGUYÊN TẮC SỐNG
1.Hãy giải hoà với quá khứ, để nó khỏi quấy rầy hiện tại
2.Người khác nghĩ gì về bạn là vấn đề của họ. Không phải của bạn
3.Thời gian xoa dịu hầu như tất cả . Hãy kiên nhẫn
4.Không ai quan tâm tới hạnh phúc của bạn. Trừ chính bạn
5. Đừng so sánh đời mình với đời người khác. Đừng phê phán ai. Bạn đâu biết những thử thách họ đã trải qua
6. Hãy ngưng suy nghĩ quá đáng. Câu trả lời nhiều khi đến khi ta ít chờ đợi nhất
7.Hãy mỉm cười. Bạn không vác trên vai tất cả vấn đề của thế giới
Một câu khác, không nhớ tên tác giả : ” Đừng tuyệt vọng, đừng khóa chặt cửa. Nhiều khi có người đến, thắp lại ngọn nến người khác đã dập tắt trong đời bạn ”

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !
Fb Steven lam
Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộ…
Continue readingSee Translation

7 NGUYÊN TẮC SỐNG 1 Hãy giải hoà với quá khứ để nó khỏi quấy rầy hiện tại

7 NGUYÊN TẮC SỐNG
1.Hãy giải hoà với quá khứ, để nó khỏi quấy rầy hiện tại
2.Người khác nghĩ gì về bạn là vấn đề của họ. Không phải của bạn
3.Thời gian xoa dịu hầu như tất cả . Hãy kiên nhẫn
4.Không ai quan tâm tới hạnh phúc của bạn. Trừ chính bạn
5. Đừng so sánh đời mình với đời người khác. Đừng phê phán ai. Bạn đâu biết những thử thách họ đã trải qua
6. Hãy ngưng suy nghĩ quá đáng. Câu trả lời nhiều khi đến khi ta ít chờ đợi nhất
7.Hãy mỉm cười. Bạn không vác trên vai tất cả vấn đề của thế giới
Một câu khác, không nhớ tên tác giả : ” Đừng tuyệt vọng, đừng khóa chặt cửa. Nhiều khi có người đến, thắp lại ngọn nến người khác đã dập tắt trong đời bạn ”

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !
Fb Steven lam
Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộ…
Continue readingSee Translation

7 NGUYÊN TẮC SỐNG 1 Hãy giải hoà với quá khứ để nó khỏi quấy rầy hiện tại

7 NGUYÊN TẮC SỐNG
1.Hãy giải hoà với quá khứ, để nó khỏi quấy rầy hiện tại
2.Người khác nghĩ gì về bạn là vấn đề của họ. Không phải của bạn
3.Thời gian xoa dịu hầu như tất cả . Hãy kiên nhẫn
4.Không ai quan tâm tới hạnh phúc của bạn. Trừ chính bạn
5. Đừng so sánh đời mình với đời người khác. Đừng phê phán ai. Bạn đâu biết những thử thách họ đã trải qua
6. Hãy ngưng suy nghĩ quá đáng. Câu trả lời nhiều khi đến khi ta ít chờ đợi nhất
7.Hãy mỉm cười. Bạn không vác trên vai tất cả vấn đề của thế giới
Một câu khác, không nhớ tên tác giả : ” Đừng tuyệt vọng, đừng khóa chặt cửa. Nhiều khi có người đến, thắp lại ngọn nến người khác đã dập tắt trong đời bạn ”

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !
Fb Steven lam
Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộ…
Continue readingSee Translation

7 NGUYÊN TẮC SỐNG 1 Hãy giải hoà với quá khứ để nó khỏi quấy rầy hiện tại

7 NGUYÊN TẮC SỐNG
1.Hãy giải hoà với quá khứ, để nó khỏi quấy rầy hiện tại
2.Người khác nghĩ gì về bạn là vấn đề của họ. Không phải của bạn
3.Thời gian xoa dịu hầu như tất cả . Hãy kiên nhẫn
4.Không ai quan tâm tới hạnh phúc của bạn. Trừ chính bạn
5. Đừng so sánh đời mình với đời người khác. Đừng phê phán ai. Bạn đâu biết những thử thách họ đã trải qua
6. Hãy ngưng suy nghĩ quá đáng. Câu trả lời nhiều khi đến khi ta ít chờ đợi nhất
7.Hãy mỉm cười. Bạn không vác trên vai tất cả vấn đề của thế giới
Một câu khác, không nhớ tên tác giả : ” Đừng tuyệt vọng, đừng khóa chặt cửa. Nhiều khi có người đến, thắp lại ngọn nến người khác đã dập tắt trong đời bạn ”

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU

BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !
Fb Steven lam
Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộ…
Continue readingSee Translation