Những thức ăn giàu iốt

1/5000, phân bố không đều. Còn ở những nước 0 lang phát triển, tỉ lệ cao từ 5%~10%, cũng có nghĩa là u Tăng gấp 200~500 lần. Nguyên nhân tỉ lệ bệnh thiểu năng f tuyến giáp bẩm sinh tăng cao là dợ thiếu iốt gây nên, nếu không sớm chẩn đoán và trị liệu’ sẽ dẫn đến bị tàn tật trí !_ lực suốt đòi. Thòi kỳ mang thai bổ sung iốt có thể khiến tỉ J lệ bệnh thiểu năng tuyến giáp bẩm sinh hạ xuổng mức 11 bình thường. Kiểm tra bệnh thiểu năng tuyến giáp bẩm sinh có thể dùng để đánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp. Ngoài ra, những nơi thiếu iốt nghiêm trọng, còn có thể thấy trẻ mới sinh tuyến giáp bị sưng.

Những thức ăn nào giàu iốt?

Hàm lượng iốt trong nước biển phong phú và ổn định nhất. Độ đặc của iốt trong nưóc biển là 50~60mg/L, được gọi là “kho iốt”. Do bay hơi, khiến một phần iốt trong nước biển rơi vào không khí. Như vậy mỗi năm có khoảng 400000 tấn iốt rơi vào không khí, lượng lốt này lại nhờ mưa (tuyết) rơi xuống đất. Đây chính là vòng tuần hoàn của iốt trong thế giới tự nhiên.

Sinh vật lấy iốt trong tự nhiên, nhưng độ đậm đặc sau khi cô đặc cao hơn độ đậm đặc của iốt trong môi trường tự nhiên. Vì thế, sau khi cô đặc, hàm lượng iốt của thực vật cao hơn đất; động vật chứa hàm lượng iốt cao hơn thực vật; hàm lượng iốt của sản phẩm biển cao hơn sản phẩm lục địa.

Lượng iốt chứa trong sinh vật biển rất cao. Thực vật chứa lượng iốt cao nhất là hải sản như hải đổi, tảo tía, cá hố tươi, sò, trai, gân sò khô, hải sâm, sứa, tôm hùm. Lượng iốt chứa trong hải đới khá cao, hải đới khô chứa

khoảng 240mg/kg trở lên; tiếp theo là các loại sò biển và cố biển tươi (trên dưới 800fig /kg). Nhưng hàm lượng iốt trong muối khá nhỏ khoảng 200jig /kg, nếu mỗi ngưòi mỗi ngày ăn khoảng lOg muối, thì chỉ nhận được 2ịig lốt, không thể đáp ứng nhu cầu phòng tránh bệnh thiếu iôt.

Thực phẩm hàng ngày có trứng, sữa chứa lượng iốt khá cao (40~90fj.g /kg), tiếp theo là các loại thịt, cá nước ngọt chứa lượng iốt thấp hơn các loại thịt, lượng iốt chứa trong thực vật là thấp nhất, đặc biệt là hoa quả và rau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *