Tác dụng của một số nguyên tố vi lượng thường gặp

nguyên tố VI LƯỢNG LÀ Gì? cớ TáC DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Cơ thể ngưòi do hơn 40 nguyên tô’ hoá học cấu thành. Hàm lượng các nguyên tô trong cơ thể khác nhau, có thể phân thành hai loại: Một là nguyên tố thường, chiếm 99,9% thể trọng, bao gồm 10 loại là: Cácbon, hiđrô, oxy* lưu huỳnh, canxi, magiê, natri, clo. Chúng cấu thành tổ chức cơ thể, đồng thòi có tác dụng phân giải trong cơ thể; hai là nguyên tố vi lượng, chiếm khoảng 0,01 % cơ thể, gồm 14 loại: sắt, đồng, kẽm, crôm, cô ban, mangan, kền, thiếc, silic, sê len, môlypđen, Iồt, Flo, Vanađi.

Những nguyên tố vi lượng này có hàm lượng trong cơ thể cũng nhỏ như tên của nó nhưng lại có tác dụng sinh lí nhất định. Nếu như không cung cấp đủ sẽ gây ra các chứng bệnh thiếu nguyên tố này, nhưng nếu như nạp vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ngộ độc.

Bảng giới thiệu các nguyên tô’vi lượng cho bữa ăn của trẻ và lượng dùng thích hợp
Lứa tuổi Sắt mg kẽm/mg Sê len/kg đồng/mg Flo/ mg Crôm/mg Môlypđerì/mg
0~5 tháng 0,3 50 1,5 15 0,4 0,1 10
6-11 tháng 10 50 8.0 20 0,6 0,4 15 —
1-3 tuổi 12 50 9,0 20 0,8 0,6 20 15
4-6 tuổi 12 90 12,0 25 1,0 0,8 30 20
7-10 tuổi 12 90 13,0 35 1,2 1.0 30

Tác dụng của một số nguyên tố vi lượng thường gặp đôì với cơ thể người:

Sắt: Sắt là nguyên tố cơ thể cần nhiều nhất. 60~70% nguyên tố sắt tồn tại trong protein, 3% ỏ trong các protein trong cơ thể, 1% cấu thành các loại enzim có chứa sắt, đây gọi là sắt có tính công năng, sắt còn lại dưới hình thức protein sắt và các tố chất sắt tồn tại trong gan, lá lách và hệ xương, còn gọi là sắt dự trữ, chiếm khoảng 25% protein trong tế bào máu, có tác dụng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Lực liên kết giữa oxy và protein trong cơ rất lớn, có thể dự trữ lượng oxy cao, cho nên khi cơ thể thiếu oxy có thể giải phóng lượng oxy này. Trẻ từ 6 tháng đến 13 tuổi mỗi ngày nên nạp 10~18mg sắt, nếu không đủ có thể gây bệnh xuất huyết do thiếu sắt.

Kẽm: Kẽm là nguyên tố vi lượng lớn thứ hai sau sắt, là thành phần cấu thành của 200 enzim chứa kẽm, cũng có hoạt tính kích hoạt axit. Kẽm có tác dụng quan trọng trong trao đổi gốc axit và tổng hợp protein. Nếu trẻ không được cung cấp đủ kẽm, sẽ ảnh hưỏng tới sinh trưỏng và phát triển trí lực, ảnh hưỏng tới vị giác và khả năng miễn dịch. Thiếu kẽm là nguyên nhân chủ yếu của bệnh chán ăn.

Iốt: lốt có thể điều tiết sự trao đổi nhiệt nặng trong cơ thể, là thành phần quan trọng cấu thành tuyến giáp. Trẻ thiếu iốt sẽ bị ảnh hưởng tới quá trình sinh trưỏng phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *