Phòng bệnh còi xương

chứng rõ ràng của các triệu chứng sợ hãi về ban đêm, ra nhiều mồ hôi, hay quấy. Đồng thời có những triệu chứng thay đổi xương ỏ mức độ nhẹ, có thể quan sát thấy sự không bình thường rõ ràng trên X quang. Tỉ lệ canxi và phốt pho trong máu giảm, enzim phôt phát tính kiểm tăng cao; (3) Giai đoạn hồi phục: Sau khi hoạt động dưới nắng hay điều trị bằng vitamin D, các triệu chứng của bệnh bắt đầu biến mất. Triệu chứng trên cơ thể giảm dần, hồi phục, nhìn trên X quang có thể thấy quá trình canxi hoá lại diễn I ra, tăng diện tích và mật độ. Tỉ lệ canxi, phốt pho, enzim phốt phát tính kiềm trỏ lại bình thường; (4) Giai đoạn sau khi mắc bệnh: hay gặp ỏ trẻ sau 3 tuổi. Qua điểu trị hoặc tự nhiên khỏi bệnh, các chứng bệnh biến mất, 8ự thay đổi của hệ xương chấm dứt. Trên X quang quan sát thấy quá trình thay đểi máu diễn ra bình thường, chỉ còn một số dị hình của xương. Khỏi bệnh khỏi từ 1~3 tháng các triệu chứng trên cơ thể bắt đầu giảm hoặc khôi phục trạng thái bình thường. Quan sát 3~6 tháng sau không có thay đổi. Người bị nhẹ hay bị mức trung bình thưòng không để lại di chứng. Ngưòi nặng thì giữ lại các dị hình xương ở các mức độ khác nhau. Bệnh còi xương ỏ trẻ lớn thường gặp trong độ tuổi 7~15 tuổi, nguyên nhân chủ yếu do thiếu ánh sáng mặt trời hoặc không cung cấp đủ vitamin D, vì 1 tốc độ phát triển của cơ thể không cân bằng với nhu cầu J của cơ thể. Biểu hiện: tê chân, chuột rút, đau, vì vậy còn gọi là bệnh “sinh trưởng”. Đồng thời còn có các triệu chứng . ra nhiều mồ hôi, dễ mỏi mệt, chi sau không hoạt động, A chân hình chữ 0 hoặc chữ X từ khi còn bé bắt đầu nặng \
thêm.

Làm thế nào để phòng bệnh còi xương

Phòng bệnh còi xương nên bắt đầu theo chu kì sinh trưỏng, lấy trẻ dưới 1 tuổi làm đốì tượng chính, đồng thdi quản lí một cách hệ thống trẻ dưới 3 tuổi. Nên tiến hành tuyên truyển giáo dục một cách rộng rãi, làm cho các bậc cha mẹ nắm được các kiến thức có liên quan.

1. Dự phòng kì mang thai. Thời kì mang thai cuối (tức là vào 3 tháng cuối 7, 8, 9) nhu cầu vể vitamin D, canxi, phất pho không ngừng tăng. Vì thế giữ gìn sức khoẻ trong thòi kì mang thai rất quan trọng.

(1) Ngưòi mẹ mang thai nên thường xuyên ra hoạt động ô ngoài trời, năng ra ngoài phơi nắng. Bắt đầu giữa kì mang thai thì uống vitamin D, trẻ đầy tháng bắt đầu bế ra ngoài, mỏi ngày 15 phứt, tảng dần lên 2 tiếng mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *