Xương sống cong ra phía sau

2.Triệu chứng trên cơ thể: (1) Xương đầu bị mềm: biểu hiện thóp thở to lên viền xung quanh bị mềm. Phần thái dương hình chữ chi, bị mềm như sự đàn hồi cùa quả bóng bàn (còn gọi đầu quả bóng bàn); (2) Đầu méo xương trán và xương đỉnh đầu đốì xứng. Xương sọ có hình vuông hay hình yên ngựa; (3) Mọc răng muộn, trẻ sau 10 tháng vẫn chưa mọc răng; (4) Thóp thỏ đóng muộn, trẻ 18 tháng vẫn chưa đóng thóp thỏ; (5) Đầu trọc do mồ hôi ra nhiều, dẫn đến vùng da đầu bị kích thích nên hay bị cọ xát tạo thành vùng không có tóc; (6) Tràng hạt do chỗ giao nhau J của xương sườn và xương sườn mềm có hình góc tù nhô lên, L, Sắp xếp trên dưới trông giông như tràng hạt; (7) Xương r| sườn nổi lên do xương sưòn bị mềm nên bị cơ kéo lên phía trong ngực hình thành các rãnh ngang. Khi kiểm tra thì phải kiểm tra ở tư thế nằm ngửa; (8) Ngực bị mềm đi và M nhô ra phía trước như là ngực của con gà. (9) Ngực hình phễu, nhô ra hai bên, ỏ giữa lõm giông hình cái phễu~(10), Xương sông hình võng, khi trẻ biết ngồi sẽ nhìn thấy rõ

xương sống cong ra phía sau. Khi kiểm tra phải chú ý đến thé cơ thể tránh chẩn đoán sai; (11) Tay vòng chỗ xương L vổ tay tạo thành góc tù nhô lên; (12) Chi sau có hình dạng 1 khác thưòng, ỏ trẻ biết đi hai chi sau do trọng lực kéo đi ; nên hình thành hình chữ 0 hoặc chữ X. Chân hình chữ o L| khi đứng hai chân dựa sát vào nhau, hai đầu gối có r khoảng cách, nếu trong vòng 3cm thì là mức nhẹ, nếu từ ; 3~6cm là trung bình, mức nặng là 6cm. Chân hình chữ X,

khi đứng hai đầu gôĩ sát vào nhau nhưng hai cắng chân lại có khoảng cách, mức độ nặng nhẹ giống như ở chân . hình chữ 0.

3. Cấp độ và thời gian phát bệnh của bệnh còi xương ícó 3 cấp độ là: (1) Mức nhẹ: quan sát thấy xương sọ bị mềm, thóp to lên, đầu méo nhẹ, tràng hạt, xương sườn nổi [ lên; (2) Mức trung bình: quan sát thấy điển hình của bệnh: tràng hạt, tay vòng, xương sườn nổi lên ỏ mức độ nhẹ hoặc ngực dô, ngực hình phễu, chân hình chữ o hoặc chữ X, thóp thỏ đóng muộn, răng mọc muộn ỏ mức độ trung bình; (3) Mức nặng: quan sát thấy những thay đổi nghiêm trọng: biểu hiện rõ ràng của xương sưòn nổi lên, ngực dô, ngực hình phễu, xương sống biến dạng, chân hình chữ 0 hoặc X.

4. Giai đoạn phát bệnh bao gồm: (1) Kì đầu: trẻ được khoảng 3 tháng bắt đầu phát bệnh. Kì đầu hay có biểu hiện về thần kinh, sợ hãi về ban đêm, ra nhiều mồ hôi, hay quây, cũng hay gặp cả hiện tượng đầu trọc. Đồng thòi có một sô’ triệu chứng thay đổi về xương, kiểm tra trên X quang thây xương không có thay đổi hoặc chỉ thay đổi nhẹ. Tỉ lệ canxi, phốt pho trong máu đều bình thưòng và hơi ít, enzim phôít phát tính kiềm bình thưòng hoặc hơi ít; (2) Kì kích thích: thường gặp ở trẻ từ 3 tháng ~ 2 tuổi, có triệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *