Thấy Dở Hơi lon ton qua nhà Nở Hà Mã quát

Thấy Dở Hơi lon ton qua nhà Nở, Hà Mã quát :
– Đi đâu đấy !
– Đi chữa bịnh mà mình !
– Bịnh giề ?
– Ho
– Ngậm chanh đào là hết, nhà con Nở lấy đâu ra thuốc ?
– Ngậm rùi mà hông hết, Nỏ bảo nhà nó có thuốc hay lắm, ngậm vào là cả ngày chả ho hắng gì hết.
– Thuốc gì mà hay ta ?
– Bưởi diễn mình ui.
– !?
😀 😀 😀

ảnh net

2 thoughts on “Thấy Dở Hơi lon ton qua nhà Nở Hà Mã quát”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *