Lại thêm một sản phẩm từ người anh chị mà mình tin tâm tính thiện lành

Lại thêm một sản phẩm từ người anh/chị mà mình tin tâm tính thiện lành. Nên sẽ kinh doanh thêm nó.
Yến sào (Nguồn gốc: Phú Yên, Khánh Hòa)
Hộp 100gr (có thố chưng + đường phèn).
Mong được kết nối với ACE có nhu cầu mua dùng/tặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *