Vậy hãy tự giữ lấy mình e rằng vì sự ăn uống quá độ sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt Con Người

“Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người.”
‭‭Lu-ca‬ ‭21:34-36‬ ‭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *