Thai nghén thiếu dinh dưỡng

Thai nhi phát triển chậm trong tử cung hình thành như thế nào?

Noãn thụ tinh rồi thông qua sự phân bào, phân hóa của các cơ quan để dần dần phát triển thành thai nhi. Thai nhi tiếp tục phát triển trong tử cung cho tới khi đủ lớn để ra ngoài. Quá trình phức tạp này chịu ảnh hưồng của rất nhiểu nhân tố. Trước hết, noãn thụ tinh là nền tảng vật chất cho sự phát triển của thai nhi. Đây là yêu tô’ mang tính quyết định. Tiếp đến, sự phát triển của thai nhi không thể tách rời cơ thể của ngưòi mẹ. Cuông rốn mang lại cho nó những chất dinh dưỡng cân thiết cho sự phát triển từ cơ thể ngưòi mẹ. Người mẹ không đủ chất dinh dưỡng hoặc khâu vận chuyển xảy ra trục trặc đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sinh trưồng phát triển của thai nhi.

Thai nhi phát triển chậm trong tử cung thường có mối với cốc nhân tô” như người mẹ, thai nhi, cuống hân tố thường gặp nhất là ở người mẹ chiếm 50% – 60%, bao gồm:

1. Nhân tố di truyền: 40% sự khác thường của thể J trọng thai nhi là do nhân tố di truyền từ bố mẹ, ảnh r hưởng di truyền từ bố mẹ tương đối lớn. Thai nhi có thể có mốc bệnh mang tính di truyền, nhiễm sắc thể bất thường…

2. Nhân tố dinh dưỡng: Thòi kì thai nghén thiếu dinh dưỡng. Đặc biệt, hấp thu không đủ lượng protein và năng lượng là một nhân tố quan trọng ảnh hưỏng tới sự phát triển cùa thai nhi. Người mẹ bị nghén khi mang thai, chỉ ăn thiên về một loại thức ăn; hấp thu dinh dưỡng không cân bằng; một loại thành phần dinh dưỡng nào đó không được hấp thu đủ và người mẹ tiêu hóa hấp thu không tốt… đều dẫn tới tình trạng thai nhi thiếu chất dinh dưỡng và nguyên tô” vi lượng. Thiếu nguyên tố vi lượng và vitamin gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của thai nhi.

3. Biến chứng thai nghén: Chứng cao huyết áp do thai nghén có thể ảnh hưởng tới sự lưu thông của nhau và chức năng của nó. Do thiếu máu và thiếu dinh dưỡng trong thòi gian dài nên thai nhi phát triển chậm trong tử cung. Ngoài ra, các tình trạng bệnh lý khác như: thiếu máu nghiêm trọng, đa thai, bệnh tim nặng, trưóc khi sinh xuất huyết, bệnh tiểu đưòng… đều có thể khiến thai nhi phát triển chậm.

4. Nhân tố khác: Tuổi tác, thể trọng, chiều cao của phụ nữ mang thai, số lần thai sản, khu vực, môi trường, sỏ thích xấu… cũng ảnh hưỏng tới sự phát triển của thai nhi vớx mức độ khốc nhau. Khi hút thuốc, uống rượu, hít ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *