NGÀY 13 NHỚ VỀ MẸ FATIMA Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi có Đúc Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói

NGÀY 13 NHỚ VỀ MẸ FATIMA.
Năm xưa trên cây sồi,làng Fatima xa xôi,có Đúc Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. MẸ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mẫn côi.
Lạy Mẹ Maria, mùa Chay Thánh đang về xin hướng dẫn chúng con biết sửa đổi cuộc sống để đi theo con đường của Chúa và Me đã dạy bảo AMEN

2 thoughts on “NGÀY 13 NHỚ VỀ MẸ FATIMA Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi có Đúc Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *