Nói về cụm từ cai nghiện Facebook mới nghe thì thấy cũng đúng vì nghiện nên mới phải cai nhưng càng ngẫm kĩ lại thì càng thấy sai trái dễ sợ

Nói về cụm từ “cai nghiện Facebook”, mới nghe thì thấy cũng đúng, vì nghiện nên mới phải cai, nhưng càng ngẫm kĩ lại thì càng thấy sai trái dễ sợ. Người ta nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy tới mức độ phải đi vào trại tập trung cai nghiện thì mục đích là để từ bỏ hoàn toàn cái thứ gây nghiện đó và không bao giờ dùng lại lần nữa trong cuộc đời mình.
Còn cai Facebook, có mấy chế cai rồi một thời gian sau tiếp tục quay trở lại dùng, hóa ra là tái nghiện lại à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *