Từ lên 1 rất rất khó nhưng từ số âm lên 10 rất dễ

?? Từ 0 lên 1 rất rất khó, nhưng từ số âm lên 10 rất dễ ? Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thật ra lại rất thuyết phục ?
? KHÔNG LÀM GÌ, BẠN SẼ CHẲNG CÓ GÌ nhưng khi ở số âm cùng với 1 đội nhóm tốt, với kinh nghiệm đau thương khắc sâu, bạn sẽ sớm lấy lại được tất cả và có mọi thứ bạn muốn
? Ngồi đó tưởng tượng sự giàu có hay đứng lên hành động để dành lấy nó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *