Nhân tố dinh dưỡng

chứng, dùng để chỉ những đứa trẻ có chiều cao, kém hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cùng giới tính, trí tuệ cũng kém phát triển hơn so với trẻ cùng độ tuổi. Một đứa trẻ khỏe mạnh thì mọi tiêu chí phát triển của cơ thể đểu bình thường, chức năng của các cơ quan tốt,

trí tuệ phát triển bình thường. Nếu thấp hơn tiêu chuẩn này, trẻ được coi là sinh trưỏng phát triển chậm.

Nguyên nhân của sự sinh trưởng phát triển chậm là gì

Sinh trưởng phát triển chậm là do nguyên nhân nào gây ra? Những nguyên nhân nào thường gặp?

1. Nhân tố dinh dưỡng. Dinh dưỡng được coi là quan trọng nhất đốì với sự sinh trưởng phát triển của trẻ. Nếu cung cấp không đủ dinh dưỡng hoặc ăn uống khác thường, trẻ thiếu điều kiện để duy trì sự phát triển bình thường, sẽ dẫn tới phát triển chậm chạp. Nó giống như một mầm cây, thiếu ánh sáng, nước mưa, phân bón thì không thể tốt tươi. Phụ nữ trong thòi kì mang thai không đủ dinh dưỡng thì bào thai sẽ phát triển chậm, thể trọng, chiều dài sẽ kém bào thai cùng độ tuổi, hình thành nên một thai nhi nhỏ bé. Nếu sau khi sinh, tình trạng này vẫn không được cải thiện thì lượng protein, chất béo, chất đưòng hấp thu vào cơ thể không đủ sẽ ảnh hưỏng tới chiều dài và sự phát triển của xương, tạo ra một cơ thể ốm yếu. Thêm vào đó não không phát triển khiến trí tuệ kém, khả năng học tập kém, thậm chí ảnh hưởng tói sự phát triển khi tới tuổi dậy thì.

2. Nhân tố di truyền. Chiểu cao cơ thể 75% quyết định ở nhân tố đi truyền từ bố mẹ sang con. 25% có liên quan tới nhân tố môi trường và dinh dưỡng.

3. Nhân tố môi trường. Con người phá hoại môi trường sống gây mất cán bằng sinh thái, o nhiễm môi trường do công nghiệp gây ra khiến trẻ nhỏ phải sống trong một vùng ô nhiễm nghiêm trọng. Môi trường ô nhiễm còn ảnh hưdng tới không khí và thực phẩm, ví như ỏ những vùng cao nguyên thiếu ôxy cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định cho sự sinh trưởng phát triển của trẻ.

4. ảnh hưởng bệnh tật. Rất nhiều bệnh có thể làm ảnh hưởng tói sự sinh trường và phát triển ồ trẻ nhỏ. Mức độ ảnh hưởng quyết định ở độ tuổi phát bệnh, thời gian kéo dài, vị trí xảy ra bệnh, cơ quan chịu ảnh hưởng, mức độ nặng nhẹ của bệnh… Như bệnh truyển nhiễm bẩm sinh trong tử cung (nhiễm vi-rút rubeUa, mụn rộp, trùng roi,…) sẽ ảnh hưởng tói sự phát triển của bào thai, khi sinh ra thường có trọng ỉượng nhỏ, mắc bệnh còi xương bẩm sinh. Môn vị nhỏ hẹp, ruột co bóp mạnh, hở hàm ếch, các bệnh về tim bẩm sinh… đều có thể khiến trẻ suy dinh dưdng Hệ thống tiêu hóa kém, gây ảnh hưỏng cho sự phát triển sinh trưởng. Bệnh đường tiêu hóa mân tính, triệu chứng bệnh thận, bệnh tiểu đường, chức năng tuyến giáp giảm chức năng tuyến yên kém, bệnh về đường hô hấp… đều ảnh hường tói sự phát triển của trẻ với mức độ khác nhau, dẫn tói sự sinh trưỏng phát triển chậm.

Trong lâm sàng thường xảy ra hiện tượng suy dinh dưdng và các nhân tố khác cùng kết hợp tạo ra sự phát triển sinh trưởng chậm. Do vậy, vấn đề dinh dưỡng nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát của trẻ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *