Tất cả đều bước vào cuộc sống như nhau bước đầu tiên là từ thai Mẹ

“Tất cả đều bước vào cuộc sống như nhau, bước đầu tiên là từ thai Mẹ.
Rồi lớn lên.
Cách người ta nghĩ.
Cách người ta sống.
Cách người ta phản ứng lại với những được mất trong cuộc đời.
Đẩy người ta đi về muôn vạn nẻo….
Kẻ chỉ làm tổn thương người để thỏa mãn cho những tham vọng của mình, đi về phía bão giông.
Kẻ không làm tổn thương người nhưng không biết thương mình của những ngày sau, đi về phía những hạnh phúc mong manh.
Chỉ những kẻ không đánh mất từ tâm dù có đi qua bao nhiêu tổn thương, luôn thương người thương mình, mới có thể đi về phía những hạnh phúc bền vững thực sự.”(1)
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 126
(Nguồn trích: fb Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *