Hạnh phúc nhất của tư vấn viên tài chính là lúc này đây

Hạnh phúc nhất của tư vấn viên tài chính là lúc này đây
2 bé trở trời bị ốm, cùng vào Hồng Ngọc nằm
1 Bé hết 8.618.000 đ
1 Bé hết 5.734.000 đ
Và được Manulife bảo lãnh hết luôn tổng 14.352.000 đ
Ngoài ra còn được trợ cấp 4.000.000
P/s: Khách hàng còn cứ khen mãi sao Bảo hiểm của Manulife được Bệnh Viện bảo lãnh nhanh hơn những công ty khác ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *