VẤN VƯƠNG 1 7 2017 Một người đi hai hướng Một người hai niềm yêu Một người cứ nghĩ nhiều Một người mãi Liêu siêu Thu tới rồi thu đi Một người kia nghĩ gì Cho con tim thổn thức Để hai nguời phân ly Từ khi anh có gấu Buồn len lỏi tim em Thơ lạnh lùng em giấu Đành đóng cửa cài then Ai đính thẻ cài tên Những vần họa bon chen Khiến tim em nhoi nhói Đau nhức thấm qua rèm

VẤN VƯƠNG
1/7/2017.
Một người đi hai hướng.
Một người hai niềm yêu
Một người cứ nghĩ nhiều
Một người mãi Liêu siêu …..!
Thu tới rồi thu đi
Một người kia nghĩ gì
Cho con tim thổn thức
Để hai nguời phân ly….
Từ khi anh có gấu….
Buồn len lỏi tim em
Thơ lạnh lùng em giấu
Đành đóng cửa cài then……!
Ai đính thẻ cài tên
Những vần họa bon chen
Khiến tim em nhoi nhói
Đau nhức thấm qua rèm…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *