Ngày Valentine với Thần Tài Mà đi mua bảo hiểm bệnh Ung Thư

Ngày Valentine với Thần Tài Mà đi mua bảo hiểm bệnh Ung Thư!
Hâm ah!
Thế khi mình bệnh thần tài có cho tiền chữa bệnh không? Bán vài chỉ vàng chắc đủ tiền nằm vài ngày!
Thôi thì chỉ cần mỗi năm góp 1 CHỈ VÀNG là có NỬA TỶ bảo hiểm rồi! Cứ Ung Thư là được Manulife-Ung Thư 360 chi tất!
Thẩm định nhanh, cấp ngay 48h.
MUA BÙA BÌNH AN LÀ ĐÂY,
P/s: thực sự là còn đủ điều kiện mua gói này là một điều hạnh phúc ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *