THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI Tối qua có chuyện phải bức xúc không ngủ được tội nghiệp mụ vợ ngồi vỗ về mãi mất ngủ theo

THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI…
Tối qua có chuyện phải bức xúc, không ngủ được; tội nghiệp mụ vợ ngồi vỗ về mãi, mất ngủ theo! Sáng nay đi mua hoa về trồng cho khuây khỏa. Ngồi trồng xong chậu hoa này, đứng lên thấy mắt mờ, thế giới quay tròn. Hậu quả sau mổ mất máu nhiều quá!
Lời khuyên: Thứ nhất: -đừng mua bực vào mình! Thứ 2: – cố gắng để đừng bao giờ phải…Mờ ô mô hỏi…mổ!

2 thoughts on “THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI Tối qua có chuyện phải bức xúc không ngủ được tội nghiệp mụ vợ ngồi vỗ về mãi mất ngủ theo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *