Chúng ta có thể bắt tay để thay đổi cuộc sống của chính mình từ những việc tưởng rất nhỏ bé

Chúng ta có thể bắt tay để thay đổi cuộc sống của chính mình từ những việc tưởng rất nhỏ bé. Vì vẫn có rất nhiều chai nhựa được sản xuất mỗi ngày nên dự án “Hành trình thứ hai của chai nhựa” ra đời để thu gom các chai nhựa đã sử dụng để tái chế đem chúng xây dựng thành 1 sân chơi cho cộng đồng.
Đừng thu gom chai nhựa để bán đồng nát vì những chai nhựa ấy vốn đã không tốt cho sức khỏe đem bán đi và cứ thế tiếp tục được sử dụng tiếp càng không tốt cho sức khỏe của những người khác nữa.
Follow page Hành trình thứ hai của chai nhựa để đồng hành cùng cộng đồng và theo dõi các điểm thu gom chai nhựa nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *