1 chuyến bay dài 9h30 đáp 15h30 cho chừa cái tội ngu mà lì

1 chuyến bay dài,
9h30 đáp 15h30 cho chừa cái tội ngu mà lì. ??
Quan trọng là cuối cùng cũng về nhà an toàn!
Nhận ra rằng mình hổng có sợ die! Trên suốt chuyến bay có nhiều đoạn xuyên qua mây bờ rùm mà trong đầu chĩ nghĩ ? “có khi nào…ý trời bắt mình đổi chuyến ?…?” rồi lại tự trấn an mình rằng “không sao nếu đã là ý Trời thì vui vẻ chấp nhận thôi (và tính thử bảo hiểm được nhiêu ???)”
Giờ mới hiểu câu: mấy người giàu thì hay sợ chết ???
P/s: dạo này tui đọc báo bị ám ảnh rồi! Đi xe máy là cứ nhòm đằng sau xem có bóng nào lao tới; ngồi máy bay thì cứ nghĩ ngợi lung tung rồi cảm thấy tiếc nuối cái sự đời gái ế, zai ngon chửa được hưởng bao nhiêu gọi là…

2 thoughts on “1 chuyến bay dài 9h30 đáp 15h30 cho chừa cái tội ngu mà lì”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *