BUỔI SÁNG Ở NƠI XA Hông ngờ sáng tại miền quê Phan Thiết trong lành và dễ chịu vậy đó

BUỔI SÁNG Ở NƠI XA
Hông ngờ sáng tại miền quê Phan Thiết trong lành và dễ chịu vậy đó…
Buổi sáng của Mị hahaha….Mình đứng cắt quả thanh long, mang tiếng là đầu bếp mà tại cái kiểu cách tiểu thư yểu điệu quá, cầm trái thanh long mà má chồng Kim Thi nổi điên:)) nên giựt cắt cho mình luôn hahaha…
Ăn ngon lắm nha bà con…. Nằm võng nghe luyện bài ni https://m.youtube.com/watch?v=k-LJQJsL4LQ để chiều lên hát ngăn cản sức ăn của cả làng kakaaak…
Chủ Nhật an nhiên nha mọi người!
Nghe lời lắm nè Lan Phương!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *