Ngày nào cũng cũng Facetime gọi điện cho Khak Ìu hướng dẫn cách vệ sinh mặc áo định hình sao cho đúng cách cách di lại vận động làm sao cho nhanh khỏe cách ăn uống bồi bổ sau phẫu thuật

Ngày nào cũng cũng #Facetime gọi điện cho Khak Ìu hướng dẫn cách vệ sinh, mặc áo định hình sao cho đúng cách, cách di lại vận động làm sao cho nhanh khỏe, cách ăn uống bồi bổ sau phẫu thuật
Một cách tỉ mỉ nhiệt tình lắm luôn =))))
Bảo sao được Khak hàng luôn tin tưởng
Khak mỗi ngày 1 đông ??

One thought on “Ngày nào cũng cũng Facetime gọi điện cho Khak Ìu hướng dẫn cách vệ sinh mặc áo định hình sao cho đúng cách cách di lại vận động làm sao cho nhanh khỏe cách ăn uống bồi bổ sau phẫu thuật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *