NGÀY QUA NHƯ GIÓ Một lời nói thiếu lòng từ ái Đêm về nằm ngủ chẳng thấy yên

NGÀY QUA NHƯ GIÓ
Một lời nói thiếu lòng từ ái
Đêm về nằm ngủ chẳng thấy yên
Khi lòng thất niệm đảo điên
Biết bao đau khổ não phiền khởi lên .
Cuộc sống này nói thì quá dễ
Viết cũng hay làm lại mất khôn
Tu hành giữ chánh niệm luôn
Thoát vòng buồn chán tâm hồn an vui .
Nếu đã biết sai lầm nên sám (hối)
Hãy sửa ngay đừng để chậm thêm
Ngày qua như gió thổi lên
Như bình cạn nước đừng quên chính mình .
Tánh Thiện
15-6-2018

2 thoughts on “NGÀY QUA NHƯ GIÓ Một lời nói thiếu lòng từ ái Đêm về nằm ngủ chẳng thấy yên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *