Lên HN mà thấy Tấp nập quá Hình như mnguoi đang nô nức Xuôi về quê ăn Tết thì phải

Lên HN mà thấy Tấp nập quá…!!!
Hình như mnguoi đang nô nức Xuôi về quê ăn Tết thì phải….!!!? (Chóng cả mặt…??)
Còn mình thì lại Ngược đường lên đây mới lạ chứ…hixx???
OÁI OĂM….??? Chụp kiểu ảnh 2 chiều cho ĐẸP TRAI vậy …ha ha ha ??? (nhìn mình thấy cũng MẶN MÀ SẮC XUÂN ra phết đấy chứ nhở…???!!!???)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *