Những điều làm Linh khó chịu Lời thứ 2 Nếu đã thật sự có lòng hối lỗi vậy hãy viết rõ từ Xin lỗi

[Những điều làm Linh khó chịu]
Lời thứ 2.
Nếu đã thật sự có lòng hối lỗi, vậy hãy viết rõ từ “Xin lỗi”. Đừng viết tắt, đừng viết “sr” hay “xl”. Không ai muốn nhận được một câu “xl” cả.
Làm ơn…
Bạn không cảm thấy, viết tắt trong hoàn cảnh này, mang màu sắc không chân thành hay sao? Như một trò đùa ấy?! Hay vốn nó chỉ đơn giản là một câu nói không màu sắc, không cảm xúc của bạn?
— Để màu này vì màu này có vẻ thể hiện sự chân thành.—

4 thoughts on “Những điều làm Linh khó chịu Lời thứ 2 Nếu đã thật sự có lòng hối lỗi vậy hãy viết rõ từ Xin lỗi”

  1. Cái này chỉ có trong văn viết :)) văn nói k ai nói sờ rờ với xờ lờ đâu nên k “nghe” đc đâu e :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *