Câu chuyện Người đi gieo hạt giống 1 số hạt sẽ bị chim ăn mất chim thì luôn có k thể ước k có chim Thay vì kêu ca lũ chim ăn mất hay cứ chăm chăm dành thgian đuổi theo lũ chim thì lại k gieo hạt đc Bài học Tiếp tục gieo nhiều hơn nữa đẻ lũ chim có ăn cũng k ăn hết đc 1 số hạt sẽ rơi vào vùng đất sỏi đá mọc mầm nhưng còi cọ yếu ớt gặp nắng là chết yểu Nắng thì luôn có Bài học hãy gieo nhiều hơn để vào cả những vung đất tốt hạt sẽ 1 số hạt sẽ rơi vào vùng có gai nhọn có nảy mầm nhưng bị gai nhọn đam chết Bài học hãy thích nghi và gieo nhiều hơn để có nhiều hạt sẽ rơi đc vào vung đát tốt 1 số hạt rơi vào vung đất tốt nảy mầm phát triển thành cây rồi sẽ có cả 1 vường cây BÀi hoc Trên con đường TC thử thách khó khăn KHÔNG BAO GIỜ không có dấy là quy luật TC vẫn đứng 1 chỗ phí trước chỉ có bạn quay đầu đi mới k gặp đc TC còn cứ bước tiếp cứ gieo hạt chắc chắn gặp TC Không Ngưng Gieo Hạt

Câu chuyện: Người đi gieo hạt giống – 1 số hạt sẽ bị chim ăn mất => chim thì luôn có, k thể ước k có chim => Thay vì kêu ca lũ chim ăn mất, hay cứ chăm chăm dành thgian đuổi theo lũ chim thì lại k gieo hạt đc => Bài học: Tiếp tục gieo nhiều hơn nữa đẻ lũ chim có ăn cũng k ăn hết đc – 1 số hạt sẽ rơi vào vùng đất sỏi đá, mọc mầm nhưng còi cọ yếu ớt, gặp nắng là chết yểu => Nắng thì luôn có ==> Bài học: hãy gieo nhiều hơn để vào cả những vung đất tốt, hạt sẽ – 1 số hạt sẽ rơi vào vùng có gai nhọn => có nảy mầm nhưng bị gai nhọn đam chết => Bài học: hãy thích nghi và gieo nhiều hơn để có nhiều hạt sẽ rơi đc vào vung đát tốt – 1 số hạt rơi vào vung đất tốt => nảy mầm, phát triển thành cây, rồi sẽ có cả 1 vường cây ** BÀi hoc: Trên con đường TC thử thách, khó khăn KHÔNG BAO GIỜ không có, dấy là quy luật, TC vẫn đứng 1 chỗ phí trước, chỉ có bạn quay đầu đi mới k gặp đc TC, còn cứ bước tiếp ( cứ gieo hạt) chắc chắn gặp TC. (Không Ngưng Gieo Hạt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *