Hãy cho tôi 100 diễn giả không sợ chi khác trừ ra tội lỗi và không mong ước chi khác ngoài ra Đức Chúa Trời thì tôi không quan tâm họ thuộc hàng giáo phẩm nhân sự hay tín hữu

Hãy cho tôi 100 diễn giả không sợ chi khác trừ ra tội lỗi và không mong ước chi khác ngoài ra Đức Chúa Trời, thì tôi không quan tâm họ thuộc hàng giáo phẩm, nhân sự hay tín hữu. Chỉ từng ấy người sẽ làm rung chuyển các cửa địa ngục và sẽ lập nước thiên đàng trên mặt đất. Nếu không phải là để đáp lại lời cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời chẳng làm chi hết JOHN WESLEY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *