Cơm Thiện Tâm tuần 10 phát tại trung tâm y tế Huyện Mường Chà do nhóm cơm TT phối hợp với TNTN Mường Chà nấu và thực hiện

Cơm Thiện Tâm tuần 10 phát tại trung tâm y tế Huyện Mường Chà do nhóm cơm TT phối hợp với TNTN Mường Chà nấu và thực hiện.
Tuần này trẻ con ốm nhiều do thay đổi thời tiết, tổng 124 xuất cơm , sữa, nước lọc được phát tại đây.
Xin hoan hỉ tấm lòng của các MTQ.
❤️Ngoc Giang Thi Nguyen 1.000.000
❤️ anh Dấu Tên 200,000
❤️Tượng Gỗ Công Giáo 500,000
❤️Phương Thảo 500.000
❤️ Tuong Vy 200.000
Tổng 2.400.000
Tuần này âm 25k

3 thoughts on “Cơm Thiện Tâm tuần 10 phát tại trung tâm y tế Huyện Mường Chà do nhóm cơm TT phối hợp với TNTN Mường Chà nấu và thực hiện”

  1. trời se lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể vào đêm và sáng sớm nhé Phương Thảo ^_^ ? <3chúc Phương Thảo một ngày vui vẻ ⚡ ? ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *