Lấy chồng thì cũng ráng ráng có Cô em chồng như vầy cho đáng nè các chị

Lấy chồng thì cũng ráng ráng có Cô em chồng như vầy cho đáng nè các chị ???
Có nhiều mẹ còn đang chịu cảnh đau đầu, mỏi mắt lại bắt con phải chịu theo. Não con trẻ còn nhỏ tiếp xúc với sóng điện từ làm tăng khả năng gây #U_Não so với trẻ bình thường hk tiếp xúc đó nha ???
Ib #Hươngbd có #biozen bảo vệ cả mẹ lẫn con nào ??
Cô í cũng chưa có ngài yêu ?? Anh nào nhanh thì để bà mối làm mai cho luôn này ?

6 thoughts on “Lấy chồng thì cũng ráng ráng có Cô em chồng như vầy cho đáng nè các chị”

  1. Đầu tư bản thân rồi giờ đầu tư cho chị dâu với cháu nữa đó chị ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *