Theo fòng trào giọt máu tình người mình cũng hăng hái tham gia

Theo fòng trào giọt máu tình người mình cũng hăng hái tham gia
Sau khi thử các kiểu rồi ngồi xuống ghế để bắt đầu hiến máu, cái kim tiêm vừa đâm vào tay mình hãi quá sốc …
Ngất cmn luôn cũng đéo biết đã rút được tý máu nào chưa, chỉ biết khi tỉnh lại thấy bác sỹ lắp bắp nói
– Cậu … Cậu … Cậu làm tôi hoảng quá mới rút có 50ml đã ngất rồi vừa fải chuyền ngay lại 300ml máu luôn cho cậu đấy.
Tộ …
Từ đấy đéo bao giờ thấy hội hiến máu rủ mình đi cùng nữa
Hình như chúng nó cạch mặt mình
Đen

15 thoughts on “Theo fòng trào giọt máu tình người mình cũng hăng hái tham gia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *