CÓ MỘT SỐ NGƯỜI NIỆM PHẬT KHÔNG CÓ CẢM ỨNG NIỆM THỜI GIAN RẤT DÀI NHƯNG HIỆU QUẢ KHÔNG BAO NHIÊU NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ

CÓ MỘT SỐ NGƯỜI NIỆM PHẬT KHÔNG CÓ CẢM ỨNG, NIỆM THỜI GIAN RẤT DÀI NHƯNG HIỆU QUẢ KHÔNG BAO NHIÊU, NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ ?
Hôm qua, có mấy vị cư sĩ từ Đông Bắc đến, trong đó có hai vị nói với tôi. Trước đây họ cũng bị bệnh rất nặng, nhưng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Các bệnh nặng nhờ vậy đều lành, thân thể rất mạnh khỏe. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng thể lực như người trẻ tuổi vậy. Vốn người nhà đều không tin Phật, bây giờ thấy ông có thành tựu như thế, cả gia đình đều tin Phật, mấu chốt không có gì khác ngoài nhất tâm.
Có một số người niệm Phật không có cảm ứng, niệm thời gian rất dài nhưng hiệu quả không bao nhiêu, nguyên nhân là gì? Vì niệm Phật tâm tán loạn, không đạt được nhất tâm.
Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật: “đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Bình thường chúng ta đã thành thói quen, tâm luôn rong ruỗi bên ngoài. Ý niệm này, mắt tham sắc tướng bên ngoài, tai tham trước âm thanh, sáu căn đều duyên cảnh giới bên ngoài. Đây gọi là tâm tán loạn, ngày nay chúng ta gọi là ý niệm không thể tập trung. Đô nhiếp lục căn, chính là tập trung ý niệm, không hoài nghi, không xen tạp. Đây gọi là nhất tâm, cũng gọi là tịnh niệm. Tương tục là duy trì liên tục không gián đoạn, hiệu quả này rất thù thắng.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT!

7 thoughts on “CÓ MỘT SỐ NGƯỜI NIỆM PHẬT KHÔNG CÓ CẢM ỨNG NIỆM THỜI GIAN RẤT DÀI NHƯNG HIỆU QUẢ KHÔNG BAO NHIÊU NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ”

  1. Chúc Bạn thân tâm thường an lạc, tín nguyện niệm phật, quyết định vãng sanh. A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *