Ba điều sếp hay quên khi giao việc

Ba điều sếp hay quên khi giao việc
#1. Quên định hướng
Khi giao việc các sếp cũng đừng quên làm rõ: Kết quả mong đợi – Thời gian hoàn thành – Mức độ ưu tiên so với các công việc khác.
#2. Quên giám sát và kiểm tra tiến độ
Hãy nhớ rằng, không ai có thể làm mọi việc giống chính xác như khi chính bạn làm nó, vì thế hãy giữ đúng vai trò của mình là hướng dẫn nhân viên và cho họ sự tự tin để hoàn thành công việc tốt nhất, tránh can thiệp quá sâu hoặc giám sát quá mức cần thiết.
#3. Quên ngợi khen và rút ra bài học ngay, liền, lập tức.
Hãy đảm bảo các nhân viên biết rằng những cố gắng nỗ lực của họ được công nhận và đánh giá cao. Và những sai lầm nếu có sẽ tránh được việc “tiếp tục trả giá” về sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *