Nộp tiền quyên góp đêm nhạc vào tài khoản của quỹ Trái Tim Trên Tường

Nộp tiền quyên góp đêm nhạc vào tài khoản của quỹ Trái Tim Trên Tường.
Dưới đây là danh sách các nhà hảo tâm đã đến Đêm Nhạc Blouse Trắng-Hát Cho Yêu Thương vào tối thứ bảy 07/07/2018.
Thay mặt các bệnh nhân nghèo và những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cám ơn các nhà hảo tâm.
1 M. Phương, T. Phương, Yến 300,000
2 Ghita 500,000
3 Lou Thuý 500,000
4 Hồ Bé – BVĐK huyện Tịnh Biên 500,000
5 Nguyễn Huyền Linh, bé Nhã Phương 400,000
6 Hoa Hồng Vàng 100,000
7 BS Huyền – bạn BS Ái 500,000
8 Fan BS Văn Ái 100,000
9 Oscar Nguyễn 500,000
10 Công Huyền Tôn Nữ Thuỳ Nhi 500,000
11 Chiểu 200,000
12 Thảo TRB 500,000
13 Võ Thị Diễm – FB Diem.Vo 300,000
14 Vân Nguyễn 200,000
15 J-H 100,000
16 Không Tên 150,000
17 Chị Ba Andy 1,000,000
18 BS Út & BS Tâm 1,000,000
19 Nam 100,000
20 Cô Lê 100,000
21 Các anh chị bạn từ Norway 1,500,000
22 Trúc Huỳnh 1,000,000
23 Trinh Huỳnh 1,000,000
24 Bạn BS Ái 300,000
25 Không Tên 500,000
26 Cha bệnh nhân Nguyễn Trần Huy – Nha Trang 2,000,000
27 Đoàn Anh – Mỹ Dung 1,000,000
28 Tôn Thất 500,000
29 Tôn Nữ 500,000
30 Gia đình Tư Quê – Tây Ninh 500,000
31 Hùng SCTV 100,000
32 BS Hoàng Hải 1,000,000
TỔNG CỘNG 17,450,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *