Hiii vợ chồng nào trong suốt mấy chục năm ỏ với nhau không cãi nhau không giận hờn mới là chuyện lạ nhưng nếu đặt con cái lên hàng đầu thi tội gì cũng bỏ qua hết được

Hiii vợ chồng nào trong suốt mấy chục năm ỏ với nhau, không cãi nhau , không giận hờn mới là chuyện lạ,nhưng nếu đặt con cái lên hàng đầu thi : tội gì cũng bỏ qua hết được .
Vấn đề luôn luôn nhìn thấy điểm tích cực của nhau, và khai thác tiềm năng triệt để hihi chả là minh lười xách xe ra tiêm nhuộm tóc , thía là khg nhờ được ai chỉ còn duy nhất ông chồng , thôi thì nhờ đại và ông nói , nhờ đúng thợ vẽ ( chả là chồng minh là kiến trúc sư mà) nhộm thì nhờ đúng nguòi rồi kaaaaaaa
Các bác chấm điểm cho chồng mình???

30 thoughts on “Hiii vợ chồng nào trong suốt mấy chục năm ỏ với nhau không cãi nhau không giận hờn mới là chuyện lạ nhưng nếu đặt con cái lên hàng đầu thi tội gì cũng bỏ qua hết được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *