Năm kia 4 quả chuối đi Sing hội nghị kinh doanh vì doanh nghiệp trẻ còn nghèo nên phải tiết kiệm dành tiền ăn đặc sản nên 4 đứa share nhau 1 phòng ở chỉ có 1 giường any mình phải nằm ở bệ cửa sổ

Năm kia – 4 quả chuối???? đi Sing hội nghị kinh doanh, vì doanh nghiệp trẻ còn nghèo nên phải tiết kiệm dành tiền ăn đặc sản, nên 4 đứa share nhau 1 phòng ở chỉ có 1 giường, any mình phải nằm ở bệ cửa sổ ?
Năm nay, ngay ngày mai, 22 quả chuối?????????????????????? dắt nhau đi Sing thỉnh kinh. Lần này cả đội thuê khách sạn ăn chung ngủ chung với nhau.
Và 2 năm sau sẽ là bao nhiêu quả chuối nhỉ? Đố bạn đoán được ???
#millennials
#NuSkinSEALive
#teamCHUOI
#haylamotquachuoichin

11 thoughts on “Năm kia 4 quả chuối đi Sing hội nghị kinh doanh vì doanh nghiệp trẻ còn nghèo nên phải tiết kiệm dành tiền ăn đặc sản nên 4 đứa share nhau 1 phòng ở chỉ có 1 giường any mình phải nằm ở bệ cửa sổ”

  1. Đáng đi đáng học hỏi Sang năm dự là tăng theo cấp số nhân ko cụ thể bao nhiêu đc nhưng chắc chắn có chị xin hứa xin thề ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *