Dạy trẻ nói, bố mẹ không nên bỏ lõ cơ hội

lịch sự của ngưòi lớn để ép con của mình nhường món đồ chơi mà bé yêu thích, làm như vậy bé sẽ thấy khó hiểu, và rất đau lòng. Hãy để cho bé có cơ hội để bảo vệ quyền lợi của mình, đây cũng chính là những quy tắc cơ bản trong giao tiếp xã hội, và cũng tạo cơ sở tốt cho việc hình thành tính cách của bé sau này

2. Phát triển tâm lý ở trẻ 18-21 tháng tuổi

Phạm vi và nội dung của các hoạt động của trẻ 18-21 thống tuổi đã phong phú hơn rất nhiều so vói trước, bé thích trèo lên trèo xuống, thích bắt chước người lớn làm việc như lau bàn, quét nhà… thích bắt chước theo các hoạt động trên đài, nếu bố mẹ kiên trì dạy bé đếm sô”, học hát, bé sẽ rất hứng thú học, bé sẽ nhìn ngưòi lớn, miệng thì nhắc lại từ cuối cùng trong mỗi câu hát theo nhịp người lớn hát. Đây là dịp tốt để dạy trẻ nói, bố mẹ không nên bỏ lõ cơ hội.

Khả năng ngôn ngữ của bé tiến bộ qua từng ngày, cùng với thời gian sinh hoạt, vui chơi, giao lưu với người lớn, bé đã học được khá nhiều câu từ; từ lúc khoảng 1 tuổi chỉ biết học một từ, đến khí 20 tháng, bé đã biết nói 20~30 từ, ngữ. Lúc này, khi tự chơi đồ chơi, bé bắt đầu tự nói một mình. Khi chơi trò xếp gỗ, bố tự nóí nhỏ nhỏ một mình, bô” mẹ có thể tham gia vào cùng các trò chơi vui vẻ của bé, nói chuyện trao đổi với bé. Trong giai đoạn này, tuyệt đối không được dùng ngôn ngữ củi trẻ nhỏ de nói chuyện với bé, vì có khả năng sẽ làm nhỡ tiến trinh học nóí của bé. Bố mẹ cần có thói quen nói chuyện với bé bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn, nắm mọi cớ hội để khuyên khích bé mạnh dạn nói.

Phát triển tâm lý của trẻ 25~27 tháng

Sau khi 2 tuổi, vé mặt động tác, bé đã có sự phát triển rõ rệt, n thế tự rửa tay, đi giày một mình, khi xem sách có thể tự rửa tay, đi giày một mình, khi xem sách có thể lật giở từng trang một. Động tác của tay đã phức tạp và chính xác hơn, có tính ngẫu nhiên, có tác dụng tích cực đôi vdi sự phát triển tâm lý của trẻ nhổ. Khi bắt đầu phát triển quá trình tự nhận thức, bé xuất hiện “lòng tự tôn”; khi dạy trẻ, bô mẹ cần kiên nhẫn, biểu dương khen ngợi với từng điểm tiến bộ của trẻ, không được so sánh bé với những đứa trẻ khác, mà chỉ so sánh bé với sự tiến bộ của chính bản thân bé. Không bao giò được nói với người khác trưóc mặt bé rằng: “Đấy, nhìn XX đã biết từ lâu rồi, còn con nhà mình thì không biết!” Trẻ con có thể hiểu được người khác đang nói về mình. Khi lòng tự tôn của trẻ bị tổn thương sẽ khiến cho sự phát triển tâm lý gặp trỏ ngại.

Trẻ đã có thể sử dụng những câu đơn giản, sử dụng ngữ khí trần thuật. Thích học những bài hát của trẻ nhỏ. Trẻ nhớ được các bài hát của trẻ nhỏ một cách rất tự nhiên, chứ không phải ỉà nhớ những bài hát đó một cách có ý thức và chủ động để nhó. Những thứ ghi nhớ không được lưu giữ trong thời gian dàỉ, cần phải nhắc đi nhắc ỉại, ôn tập liên tục mới có thể nhớ được.

4. Phát triển tâm lý của trẻ 28~30 tháng

2 tuổi, trí tưởng tượng của trẻ bắt đầu xuất hiện, trẻ biết tưỏng tượng một đồ vật này thành một đồ vật khác, chẳng hạn như coi một chiếc hộp nhỏ là xe ô tô, vừa đẩy vừa kêu “ô tô đến rồi, tintin”. Cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề vẫn là tư duy hành động trực giác. Tư duy và hành động có quan hệ chặt chẽ với nhau, tư duy trong hành động, khi tách khỏi hành động thì không tư duy được nữa; ví dụ như khi tay xếp gồ thì mói nghĩ xem sẽ xếp như thê nào, xếp đên đâu thì nghĩ đèn đó, khi dừng xếp gỗ thì cũng không suy nghĩ nữa. Hoạt động của tư duy ở giai đoạn trẻ nhỏ còn rất đơn giản, là giai đoạn bắt đầu phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *