Mình có người nhà bị ung thư trực tràng và ung phổi cho nên cũng ít nhiều hiểu về nó

Mình có người nhà bị ung thư trực tràng và ung phổi, cho nên cũng ít nhiều hiểu về nó. Bệnh nhân nào bị trực tràng nếu chỉ mổ thôi thì khả năng sống đc vài năm, còn ai đã vô hoá chất thì tối đa 12 đợt hoá trị thì ngưng và kéo dài thêm cỡ 6 tháng, đó là những người khoẻ mạnh, còn ai yếu chỉ 5, 7 đợt là đi. Còn ung phổi thì khó nói, vì người nhà ở Mỹ bị ung phổi nhưng đến nay hơn 4 năm vẫn khoẻ.
Còn ca này vừa trực tràng vừa ung thư thì hơi căng nha, nếu trực tràng di căn sang phổi thì chỉ vài tháng thôi đủ đoàn tụ mác lê rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *