Một số hình ảnh Hội thi Người cán bộ y tế thanh lịch Bệnh viện Thống Nhất 2016

Một số hình ảnh Hội thi “Người cán bộ y tế thanh lịch Bệnh viện Thống Nhất” 2016
Hội thi:”Người cán bộ Y tế thanh lịch” năm 2016 không chỉ là một diễn đàn văn hóa thiết thực để cán bộ, viên chức BVTN chào mừng 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; mà từ kết quả Hội thi đã lan tỏa văn hóa ứng xử, văn minh nơi công sở đến toàn thể CBVC Bệnh viện Thống Nhất, xây dựng và duy trì hình ảnh đẹp của người CBVC ngành Y, luôn “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp” trong thời kỳ đổi mới.
Tham gia Hội thi, có 31 cặp thí sinh đến từ các khoa phòng trong Bệnh viện, kết quả đạt được sau Hội thi gồm:
01 Giải Nhất: Khoa PTGM-HS
02 Giải Nhì: Khoa Dược; Khoa Nội Thần Kinh
03 Giải Ba: Khoa Nhịp Tim; Khoa Ngoại TN; Phòng KHTH
04 Giải KK: Khoa Ngoại TK; Ngoại CTCH ; Nội Nhiễm; ĐTCB-CC
03 Giải phụ:
– Giải Thí sinh ứng xử hay nhất: Khoa PTGM-HS
– Giải Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Phòng TCKT
– Giải Thí sinh mặc trang phục Y tế đẹp nhất: Khoa Vi Sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *