cứ 1phut trôi qua trên cả thế giới lại có 1 bà mẹ tử vong khi đẻ

cứ 1phut trôi qua trên cả thế giới lại có 1 bà mẹ tử vong khi đẻ. vậy mà vẫn có những kẻ lạnh như băng thốt ra.mà còn là đàn bà đã từng mang nặng đẻ đau cơ chứ đàn ông ko biết đau đẻ đã đành :” mỗi cô biết đẻ thôi ý. ngưòi ta đẻ dễ thế kia :))) ko hiểu là kia nào. ngta nuôi con 1 mình nhàn tênh… ở chỗ nào nuôi con 1 mình sau đẻ nhàn tênh chỉ mặt đặt tên hộ. nguyên sau đẻ mình đã yếu lòi mắt ra ý bn bệnh ? chứ chưa kể ôm 2 đứa. 1 đứa đủ mệt rồi. tvia con ngoan chả hành mẹ bao h ? vậy là đủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *