Anh chị em bạn bè nào khôn ngoan văn hoá yêu nước mà bị mù, bị điếc chửi dân BT là “lũ ngu” chửi họ là ăn tiền…

Anh chị em bạn bè nào khôn ngoan văn hoá yêu nước mà bị mù, bị điếc chửi dân BT là “lũ ngu” chửi họ là ăn tiền vài trăm ngàn bọn phản động để làm loạn đâu, vào đây xem dùm cái. Mình khôn quá thì làm ơn giúp những người ” ngu” này thoát khỏi cái ngu hén. Đất nước dã đến thế này thì làm ơn dùng trí khôn của mình giúp ích cho ĐN cái. Trước khi tin điều gì hãy dùng trí khôn phân tích dữ liệu dùm cái rồi hãy share chứ không thì những cái bấm like và share vô thức có thể gây tác hại khôn lường giống như những cái bấm chuông đưa đất nước về thời lạc hậu cách đây 18 năm hén..


Facebook: https://www.facebook.com/tuyet.pham.9469

2 thoughts on “Anh chị em bạn bè nào khôn ngoan văn hoá yêu nước mà bị mù, bị điếc chửi dân BT là “lũ ngu” chửi họ là ăn tiền…”

  1. Cái lũ mở miệng ra là mị dân toàn cho mình khôn hơn ng vào mà xem ,TRÊN BẤT CHÍNH HẠ TẮC LOẠN

  2. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân bọn Trung Quốc thuê của Việt Nam 30 năm trong đó vn cho 5 năm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tần, Cty của em đã cung cấp kính xây dựng cho công trình đó rất nhiều nhưng cũng may em đã lấy hết tiền . Có một số nhà thầu phụ bỏ của chạy lấy người đã bị thiệt hại và mất tiền ở nơi đó cho bọn TQ cũng nhiều. Nhà máy nhiệt điện này lắm kẻ thù đó chị ơi .kakakaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *