Bao nhiêu năm rồi Ngân chưa biết gói bánh tét

Bao nhiêu năm rồi Ngân chưa biết gói bánh tét. Chiều nay trốn con về ngoại học gói bánh tét, tranh thủ hưởng cái không khí gần Tết của ngày xưa. Nghi là sang năm mình được lên thợ chính ?


Facebook: https://www.facebook.com/khanh.ngan.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *