Em đã từng hứa yêu anh đến muôn đời sau, Nhưng vì sao hôm nay em tìm đến sự sang giàu, Để 1 mình chốn đây anh khóc…

Em đã từng hứa yêu anh đến muôn đời sau
Nhưng vì sao hôm nay em tìm đến sự sang giàu
Để 1 mình chốn đây anh khóc giữa trời đêm
Em giờ đã khác xưa anh chắc chắn sẽ không còn cơ hội
….


Facebook: https://www.facebook.com/vovan.huy.581

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *