Bối cảnh, không gian giúp ta gợi nhớ về những ký ức tuổi mới tập làm thanh niên

Bối cảnh, không gian giúp ta gợi nhớ về những ký ức tuổi mới tập làm thanh niên. Hà Nội luôn là thế với những hình ảnh rất đặc trưng, sâu đậm đi sâu vào tâm trí những người được sinh ra trên mảnh đất này.
#xuanmautuat2018


Facebook: https://www.facebook.com/nhatls

One thought on “Bối cảnh, không gian giúp ta gợi nhớ về những ký ức tuổi mới tập làm thanh niên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *