Những ngày tất tả cuối năm, nhưng vẫn phải tìm cho mình một góc bình yên để đánh dấu những gì chưa “làm được” …

Những ngày tất tả cuối năm, nhưng vẫn phải tìm cho mình một góc bình yên để đánh dấu những gì chưa “làm được” và chưa “được làm” trong suốt năm qua. Mỏi tay đánh dấu quá…
#xuanmautuat2018


Facebook: https://www.facebook.com/nhatls

3 thoughts on “Những ngày tất tả cuối năm, nhưng vẫn phải tìm cho mình một góc bình yên để đánh dấu những gì chưa “làm được” …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *