Đường sách Vũng Tàu

Đường sách Vũng Tàu…
Cho Phố Biển “khoác lên mình” một diện mạo MỚI….
Cho Vũng Tàu “đàng hoàng” trở lại hàng TOP các Thành phố du lịch Biển….trong khu vực…


Facebook: https://www.facebook.com/phuquoc.marina

3 thoughts on “Đường sách Vũng Tàu”

  1. Vậy mỗi tỉnh chỉ cần một đường sách thì cả nước sẽ đàng hoàng trở lại ngay, cần chi phức tộp kkk

  2. Chúc mừng Đường sách Vũng tàu đang ngày một thành hình kịp tiến độ khai trương trước Tết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *