Sống trên đời đừng mong trọn vẹn, có cái này ắt sẽ mất cái khác

Sống trên đời đừng mong trọn vẹn, có cái này ắt sẽ mất cái khác. Vì vậy tui sẵn sàng mong mất 10k để trúng tờ Viettlot 300 tỷ…
Nhân ngày thần tài ước vậy được hem??!!!!

10 thoughts on “Sống trên đời đừng mong trọn vẹn, có cái này ắt sẽ mất cái khác”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *