Cứ cả ngày éo thấy bót tút tiếc gì lên fb là y như rằng hắn hôm ấy hắn đang bị lạc trôi

Cứ cả ngày éo thấy bót tút tiếc gì lên fb là y như rằng hắn hôm ấy hắn đang bị lạc trôi.?
Ps: Album bán bia và tập hát nhạc Tùng MTP


Facebook: https://www.facebook.com/Johnny.us

15 thoughts on “Cứ cả ngày éo thấy bót tút tiếc gì lên fb là y như rằng hắn hôm ấy hắn đang bị lạc trôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *