HOT NHƯ NÀO NHƯNG KO PHẢI CÔNG TRẠNG CỦA MÌNH THÌ KHÔNG NÊN NHẬN LÀM GIỀ

HOT NHƯ NÀO NHƯNG KO PHẢI CÔNG TRẠNG CỦA MÌNH THÌ KHÔNG NÊN NHẬN LÀM GIỀ. CHƯA KỂ ĐẾN MẤY TỔ CHỨC LỢI DỤNG ĂN THEO PR THƯƠNG HIỆU MỘT CÁCH BẨN BỰA.


Facebook: https://www.facebook.com/Johnny.us

One thought on “HOT NHƯ NÀO NHƯNG KO PHẢI CÔNG TRẠNG CỦA MÌNH THÌ KHÔNG NÊN NHẬN LÀM GIỀ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *