Chương trình của Quỹ Học Bổng Ninh Hòa năm 2018 đã và đang khởi động

Chương trình của Quỹ Học Bổng Ninh Hòa năm 2018 đã và đang khởi động. Lễ phát học bổng dự kiến sẽ tổ chức vào 1/9/2018… Kính mời quý Đồng hương và Thân hữu Ninh Hòa ủng hộ, tham gia.
Dưới đây là danh sách những mạnh thường quân đã đóng góp QHB NH tài khóa 2018.
Các bạn có thể vào web QHB NH để xem những hoạt động của Quỹ theo link bên dưới:
http://www.ninhhoatoday.net/thungo.asp


Facebook: https://www.facebook.com/long.duongtan.9

4 thoughts on “Chương trình của Quỹ Học Bổng Ninh Hòa năm 2018 đã và đang khởi động”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *